تاکتیک قیمت نفت

حادثه در پایان کنسرت سالار عقیلی در آملسقوط قیمت نفت به کانال 40 دلاری طی تنها یک پنجشنبه (14 اردیبهشت)