قیمت آپارتمان‌های با عمر کمتر از ۱۰سال در مناطق مختلف تهران

صفحه اول روزنامه‌های شنبه ۳۰اردیبهشت۹۶دنیای اقتصاد جدول زیر را منتشر کرد. صفحه اول روزنامه‌های شنبه ۳۰اردیبهشت۹۶