قتل عام شبانه غازهای وحشی با دام های غیرمجاز در مازندران

نخستین سخنرانی “ژنرال”ایرنا نوشت: رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان های بابلسر و فریدونکنار گفت که شکارچیان غیرمجاز شب