دستور قاضی سراج برای بررسی آخرین اقدامات دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع آلودگی هوای شهر کرج

فیلم | تحویل اجساد قربانیان حادثه تروریستی استانبول به خانواده‌هاقاضی ناصر سراج در بازدید از بازرسی کل استان البرز دستور