فیلم | حرف‌های رضا رشیدپور روی تخت بیمارستان | حمله قلبی من را به CCU فرستاد

عکس | پیکر آتش‌نشانان چرا در طبقه پایین پلاسکو و نزدیکی در خروج پیدا شد؟ گیر افتاده بودند؟رضا رشیدپور که