فیلم | اظهارات روحانی درباره وعده‌هایی که به مردم داده بود

برگزاری مراسم یازدهمین سالگرد درگذشت منوچهر آتشیرئیس جمهوری در همایش رونمایی از منشور حقوق شهروندی درباره وعده‌هایی که به مردم