فیلم | حرف‌های یکی از گورخواب‌هاى نصیرآباد | ما هم ایرانی هستیم

فیلم | بیانات منتشر نشده رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان سپاهحرف‌های یکی از گورخواب‌هاى نصیرآباد را در ویدئوی زیر ببینید.