فیلم | توصیه‌های رهبرانقلاب درباره تربیت فرزند | فرزندی تربیت کنید که برایتان طلب مغفرت کند

دولت دوازدهم و گام‌هایی به‌سوی اصلاح خوددر ویدئوی زیر سخنانی از رهبر انقلاب را درباره تربیت فرزند می شنوید. ایشان