فیلم | ویدئویی که بازیکن سابق صبا لحظاتی قبل از سقوط هواپیما منتشر کرد

قیمت فروش آپارتمان در محدوده شرق تهرانویدیویی که فیلیپه ماچادو بازیکن سابق صبای قم لحظاتی قبل از سقوط هواپیمای تیم