درباره «عصرجمعه» فیلم بسازید و داستان بنویسید

اولین موضع آنکارا دربارۀ ترور سفیر روسیه/ وزارت خارجه ترکیه بیانیه دادشهرکتاب فرشته با هدف ترویج داستان‌نویسی و فرهنگ کتاب‌خوانی