فیلم | فلاحیان: بیشتر خبرنگاران مأموران وزارت اطلاعات هستند

تهدید رسانه ملی از سوی اسپانسر جنجالی استقلال و پرسپولیسوزیر سابق اطلاعات علی فلاحیان در گفتگو با حسین دهباشی گفت: