پاسخ فدراسیون فوتبال به ادعای بانوی خط‌خورده از تیم‌ملی

برخورد ناوچه جنگی روسیه با کشتی تجاری ترکیهسایت فدراسیون فوتبال نوشت: فدراسیون فوتبال در پی درج انتشار ادعای شیوا امینی

تشکر خانواده سیدعلیخانی از پرسپولیسی‌ها و جامعه فوتبال

مهرشاد کارخانی «خداحافظ مریلین مونرو» را می‌سازدخانواده کاظم سید علیخانی با انتشار پیامی از پیشکسوتان و هواداران پرسپولیس،رسانه‌ها و جامعه