فهرست هزینه‌های بیست‌و‌دومین نمایشگاه مطبوعات منتشر شد

فیلم | آخرین صدایی که از کلاه قرمزی به یادگار ماندمعاونت امور مطبوعاتی وزارت ارشاد، ریز مجموع هزینه‌های برگزاری بیست‌و‌دومین