فرهادی: دعا کنید با‌وجود حاشیه‌ها بازهم این‌جا فیلم بسازم

فیلم | ویدیویی شوک آور از خودکشی یک هنرپیشه!اصغر فرهادی در مراسم تقدیری که به خاطر جایزه اسکار او در