رضایی:ترامپ تفنگداران جزیره فارسی را فراموش نکند/عبداللهیان: تحریم سپاه، خط قرمز همه ایران است

مشکل ریزگردهای شرق اهواز تا سه سال دیگر حل می‌شودعلاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، محسن رضایی دبیر