تشکیل نخستین پیکره زبان‌آموز فارسی در دانشگاه بلگراد

آنچه دولت دوازدهم باید در اولویت قرار دهدپیکره «سلام فارسی» به عنوان نخستین پیکره زبان‌آموز فارسی، با هدف جمع‌آوری تولیدات

فیلم | واکنش مردم به واژگان منتسب به فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دیگران در را به‌روی «گولاخ»ها باز کرده‌اند؛ بوقچی‌ها را رها کنیدواکنش مردم به واژگان منتسب به فرهنگستان زبان و ادب

نگرانی نویسنده «آخرین گاوهای دنیا»: زبان فارسی را به قربان‌گاه کشانده‌اند

نخستین جشنواره زعفران و گردشگری «ازان» برگزار می‌شودرمان نوجوانان «آخرین گاوهای دنیا» نوشته عباس سلیمی آنگیل از سوی نشر «او»