فائزه هاشمی دعوت به تجمع در عصر امروز را تکذیب کرد

رمزگشایی پزشکیان از دلیل سکوت هاشمی در مقابل تخریب‌ها /تسلیت فرزندان شهید بابایی به خانواده هاشمیایسنا نوشت: فائزه هاشمی‌رفسنجانی گفت: