غیاثی:دایی چون فکر می‌کند بهترین گلزن جهان است هر چه خواست بگوید؟/غیاثی:ما هم نماد داوری ایران هستیم

اتفاقی که عادل می‌گوید باید در گینس ثبت شود!کارشناس داوری می‌گوید علی دایی نماد فوتبال ایران است و نباید هر