عکس| پاسخگویی احمدی‌نژاد به پرسش‌های مامور سرشماری در جلوی درب منزلش

وضعیت جسمی تنها زنی که در تاسیس سپاه پاسداران نقش داشت خوب نیستکانال تلگرامی مستضعفین با انتشار عکسی نوشت که