عکس| همنشینی دوباره قالیباف با فرماندهان سپاه

کنایه‌های کریمی در اینستاگرام ادامه داردمحمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران در مجلس شام غریبان حضرت سیدالشهدا (ع) که در حسینیه