عکس | عکس روز نشنال جئوگرافیک از نشستن شبنم روی برگ

رئیس‌مرکز سلامت محیط وزارت‌بهداشت تکذیب‌کرد: هیچ‌وقت نگفتم ریه دبیرستانی‌ها در برابر آلودگی‌هوا مقاوم است!عکس روز نشریه نشنال جئوگرافیک به تصویری

عکس زیبای یک روز برفی در جنگل | عکس روز نشنال جئوگرافیک

تصویری از استقلالی‌های خوزستان در کربلاعکس روز نشنال جئوگرافیک به جنگلی در رومانی اختصاص یافته است که نخستین برف زمستانی