عکس یادگاری جواد عزتی، رضا یزدانی، محمدرضا هدایتی و … پشت صحنه «قهوه تلخ»

تصاویر | تجربه دنیای زیبای زیر آب در کرواسیمحمدرضا هدایتی با انتشار عکسی از پشت صحنه «قهوه تلخ» یادی از