عکس | احمدی‌نژاد و آقای کاندیدای احتمالی در مراسم ختم

استعفایی که سنت‌شکنی کرد؛ هجده هزار جان‌باخته و فقط یک استعفامراسم ختم پدر مرتضی تمدن استاندار سابق تهران عصر امروز