عملیات انتقال نفت خام مارون به پالایشگاه اصفهان ۸۰ ساعت متوقف شد

نشست خبری مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با خبرنگاران کردستان/ تصاویرمهر به نقل از مدیر شرکت خطوط لوله و