تفسیر قصه‌های عاشقانه و عارفانه مولانا از زبان عبدالجبار کاکایی

بر سر تراکتور با هیچ‌کس معامله نمی‌کنیمباغ موزه هنر ایرانی، کارگاه مولوی شناسی را با حضور عبدالجبار کاکایی برگزار می‌کند.