اجرای طرح طبیعت‌گردی روستایی با همکاری ایران و ژاپن در بخش خمام

اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهری با تسهیلات ویژه شهرداری مشهدمدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان

پیشنهاداجرایی ۲۵۰۰ طرح نیمه تمام به بخش خصوصی

تصاویر |چغندر اینگونه شکر می‌شودمعاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت از واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به دنبال درآمد نیست تصاویر |چغندر