برگزاری مسابقه طراحی پوستر به مناسبت روز درختکاری در زنجان

کمبود متخصصان رشته سونوگرافی در زنجانمسابقه طراحی پوستر با عنوان « همیار طبیعت باشیم» به مناسبت روز ملی درختکاری و