سخنان صریح وزیر ارشاد درباره عملکرد صداوسیما: روزگار تک‌صدایی گذشته است

ترامپ چه بلایی سر مجسمه آزادی آورد؟وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد امروز روزگار تک‌صدایی گذشته و صدا و