پسرِ خسرو شکیبایی همبازی همسر شهاب حسینی شد

بزرگ‌ترین حمله سایبری جهان در راه استپوریا شکیبایی، فرزند زنده‌یاد خسرو شکیبایی به نمایش «دریبل» پیوست. بزرگ‌ترین حمله سایبری جهان