فضای بی‌دفاع شهری در پایتخت تبدیل به پایگاه اورژانس شد

واکنش وزارت کشور به شلیک ضدهوایی در آسمان تهرانشهرداری تهران اعلام کرد یکی از فضاهای بی‌دفاع شهری در قلب پایتخت