فیلم | بازدید رئیس دفتر روحانی از گورستان نصیرآباد شهریار

ایستادگی ایران در مقابل زیاده‌خواهی ترکمن‌ها جواب دادنهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور در بازدید از گورستان نصیرآباد شهریار گفت: خواست

مشاعره استاد شهریار با هاشمی‌رفسنجانی درباره نماز جمعه

برومند:هوادارانی که شعار «علی منصوریان» می‌دادند،امروز صدای‌شان درآمده استسایت آیت‌الله هاشمی، خاطره‌ای از رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از 20