شروع اکران «متفقین» با بازی بردپیت و ماریون کوتیار/ استقبال از «جانواران شگفت‌انگیز…»

پیش‌بینی مشاور عالی رهبر انقلاب: در همین قرن شاهد برقراری حکومت اسلامی به مرکزیت ایران خواهیم بود«جانوران‌شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها»