پاسخ شهرداری شرق تهران به مشکلات مردم: پل‌های مکانیزه عابر پیاده افزایش یافت

«هویدا» با حضور جمعی از مورخین رونمایی می‌شودشهرداری شرق تهران اعلام کرده در پاسخ به نیازهای شهروندان، پل‌های مکانیزه عابر