شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی/تسهیل شرایط صادرات

پوتین به ترکمنستان سفر کردمهر نوشت:دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای، شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی را به گمرکات

شرایط ارائه کارت بازرگانی جهت صادرات کالا از مناطق آزاد اعلام شد

حمایت توسعه شیلات و آبزی‌پروری در اردبیلدفتر صادرات گمرک ایران شرایط ارائه کارت بازرگانی جهت صادرات کالا از طریق مناطق