شکست فوتبال ساحلی ایران در فینال جام بین قاره‌ای/برزیل قهرمان شد

حسین انتظامی: با روشن کردن چارچوب‌ها جلوی برخورد سلیقه‌ای با مطبوعات گرفته می‌شودتیم‌ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل برزیل تن به