مراسم برترین‌های فوتسال/وحید لطفی بهترین بازیکن زیر 20 سال شد

چهار کشور دیگر نمایندگان خود را به اسکار معرفی کردند/ میشاییل هانکه هم به مدعیان پیوستدر مراسم برترین‌های فوتسال تیم