هواشناسی هشدار داد: کاهش شدید دما در خوزستان نجف و کربلا

اهدای باارزش‌ترین نشان افتخار مدنی آمریکا به رابرت دنیرو و تام هنکسایسنا نوشت: مدیرکل هواشناسی خوزستان از کاهش شدید دما