شبنم قلی خانی و سیامک صفری جلوی دوربین کارگردان «کیمیا»

داعش از نظر فکری در نزدیکی ماست/ ما ایرانیان هم مصرف کننده خشونت هستیمباشگاه خبرنگاران جوان نوشت: سیامک صفری که