فیلم | سوپرگل دیدنی نیمار و یارانش در سانتوس | یک گل تکرارنشدنی

دریای سرخ راهبان تبتی در عکس روز نشنال جئوگرافیکسوپرگل دیدنی نیمار و یارانش در سانتوس را در ویدئوی زیر ببینید.