سلیمی: اکران آنلاین باعث رانت‌شکنی در سینمای ایران می‌شود

سلیمی: اکران آنلاین باعث رانت‌شکنی در سینمای ایران می‌شود/ هزینه‌های کاذب تولید؛ دلیل ترس سینماگران از اکران اینترنتی کارگردان فیلم سینمایی