سلطانی‌فر 4 برابر همه وزرای ورزش در یک ماه از کی‌روش حمایت کرد!

این اوضاع هوای تهران در شب چهارم زمستان ۹۵ است؛ یک منطقه در آستانه اضطرار، ۵منطقه به شدت آلودهوزیر ورزش