دستگیری‌ متخلفین شکار غیر مجاز قبل از وقوع جرم در سلسله

هم اندیشی محیط زیست و شهرداری کوهدشترئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله از دستگیری 2 نفر متخلف شروع به