سقوط بازارهای اروپایی با آزمایش موشکی کره شمالی

نظر حمید فرخ‌نژاد درباره «شهرزاد» چه بود؟بازارهای اروپایی به دنبال آزمایش موشکی کره شمالی که بر فراز ژاپن در اقیانوس