سعید اسدی کارگاه نمایشنامه‌نویسی خلاق برگزار می‌کند

فیلم | آخرین اخبار و تصاویر از وضعیت استادیوم آزادی در حال بازسازیکارگاه نمایشنامه‌نویسی خلاقِ سعید اسدی در خانه بین‌الملل