سرمربی سابق پرسپولیس و تیم‌ملی در بیمارستان بستری شد

نظر سرمربی المپیاکوس درباره گلزنی کریم انصاری‌فرداستانکو دربیمارستان بستری شده است. نظر سرمربی المپیاکوس درباره گلزنی کریم انصاری‌فرد