سرلشکر باقری: موشک‌هایمان در مناطق امن و شهرهای موشکی زیرزمینی مستقر هستند

ایلنا نوشت:رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح تاکید کرد: تمام قوانین و مقررات کنگره و مجامع آمریکا برای اعمال تحریم‌ها هیچ