عکس | ژست مشترک سرداران سپاه در روز خداحافظی سردار نقدی

سرانجام فردوسی‌پور هم برای مبارزه با فساد در فوتبال پایه پیش آمدسردار محمدرضا نقدی رئیس سابق و سردار غلامحسین غیب‌پرور