سخنگوی وزارت‌خارجه درگذشت آیت‌الله‌ موسوی‌ اردبیلی را تسلیت گفت

مقاوم‌شدن باکتری‌ها در هوای آلوده/هشدار درباره کشف خطر جدید آلودگی هوابهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پیامی ارتحال آیت