سخنگوی سپاه: ترکیه دست از سیاست‌های تجزیه‌طلبانه در سوریه بردارد

مجادله داغ ارزی؛ از افزایش مشکوک تقاضا در بازار تا ضعف بانک‌مرکزیتسنیم نوشت:مسئول روابط عمومی و تبلیغات کل سپاه گفت: