برای سجاد رضایی، فرزند اکبر، کلاس دوم ب، دبستان سیف

آژانس انرژی اتمی: آمانو یکشنبه به ایران می‌آیدمحمدرضا یزدان‌پرست * آژانس انرژی اتمی: آمانو یکشنبه به ایران می‌آید